Storyline

Storyline är ett arbetssätt där man försöker använda sig av berättelsen för att skapa en röd tråd som knyter ihop undervisningen. Liksom alla berättelser utspelar sig en storyline på en plats, vid en speciell tid och innehåller karaktärer och händelser. Eleverna är med och skapar karaktärerna och platsen och använder sedan dessa som utgångspunkt för arbetet med de olika ämnena. De kan till exempel skapa en djurpark med personal, en tidningsredaktion, ett hotell eller en regering. Arbetssättet stämmer bra överens med våra nya styrdokument och ger många möjligheter att involvera eleverna i aktiviteter där de utvecklar de förmågor som finns angivna som mål i varje ämne. Arbetssättet svarar också väl upp  mot den nya skrivningen om entreprenörskap i skolan.

Jag ger fortbildningar i storyline. Helst håller jag tvådagarskurser då deltagarna får delta i en minivariant av en storyline för att förstå hur arbetsättet är uppbyggt. Workshopen är också möjlig att genomföra på en dag men fler lärare vågar pröva arbetssättet i klassrummet om de får två dagar på sig. Läs mer om storyline på www.storyline.se

Mer information om workshops

Om du har gott om tid så kan du ta del av föreläsningen nedan.

Du måste ha Flash installerat för att se denna film