Publikationer

Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet av Pär Holmgren, Fredrik Lindström, Anders Wijkman, Stefan Edman, Lars Wilderäng, Stellan Tengroth, Ylva Lundin m.fl
Tillväxt är inget att sträva efter, utan god tillgång till olja är den inte ens möjlig, vårt finanssystem är som ett pyramidspel, och vår konsumtion drivs av samma belöningssystem som narkomanens. Detta är bara några av svordomarna i tillväxtens tempel som uttalas av antologins tjugofyra författare. Mer info

 

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Grunder och variationer. Del 1 ger ett avstamp för den som vill bekanta sig med metoden Storyline. Här finns ett konkret exempel, Nya grannar, som både belyser förhållningssättet och arbetssättet steg för steg. Nya grannar kräver ganska lite material och kan användas i alla åldrar, från förskola till gymnasium. Del 2 innehåller en ordentlig genomgång av de olika arbetsmomenten och förklarar varför arbetssättet är upplagt som det är. Här ges också en mängd tips och förslag på hur man kan skapa variation i Storylinearbetet. Boken går att beställa från Liber förlag.

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Vikingatiden.  Den här boken handlar om hur man kan lägga upp en Storyline om vikingatiden, men ramen skulle kunna användas för arbete med vilken annan historisk epok som helst. Eleverna får skapa ett landskap och invånarna i en by på 800-talet. De får diskutera vilka växter och djur de tror att invånarna kunde ha nytta av, fundera över hur människorna var klädda, hur deras dagliga liv såg ut, skapa bostäder och mycket mer. Boken går att beställa från Liber förlag. www.liber.se

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Djurparken Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i årskurs 1 till 9. Eleverna får i uppdrag att utforma en djurpark som både lockar besökare och tar hänsyn till miljön. De får skapa personalen och designa parken samt lära sig om djur natur och hur man driver en verksamhet. Det finns möjlighet till stor variation inom ramen för denna Storyline. Boken går att beställa från Liber förlag.

 

Red: Tomas Barrow Mångfald och differentiering – Inkludering i praktisk tillämpning
I den första av bokens två delar lyfts olika perspektiv på mångfald och differentiering fram. Pedagogiska och didaktiska, utbildningspolitiska, sociologiska och kommunikationsteoretiska synsätt är nödvändiga att reflektera över – och kan därmed bidra till inkludering i skolan. Att realisera inkludering i den dagliga pedagogiska praktiken är lärarnas stora utmaning.I del två ges därför en rad exempel på olika praktiska metoder och arbetssätt som kan underlätta inkluderingen.

Storyline – Past, Present & Future, Edited by Steve Bell, Sallie Harkness & Graham White. University of Strathclyde, Glasgow, Antologi skriven efter Internationella Storylinekonferensen i Glasgow 2006. Svenska bidrag av Ylva Lundin och Erik Lindberg