Publikationer och artiklar

Pedagogisk litteratur:
Ylva Lundin, Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik
Parken är en Storyline om en park där eleverna skapar både miljön och de karkaktärer som besöker parken. Den är speciellt framtagen för att underlätta arbetet med NO och Teknik i årskurs 1-3 och tar upp stora delar av det centrala innehållet på ett sätt som övar elevernas ämnesspecifika förmågor. I materialet finner du ett färdigt storylineupplägg med steg för steg-instruktioner som är lätta att följa. Boken innehåller även konkreta exempel på hur man kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet.

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Grunder och variationer Häfte i två delar. Del 1 ger ett avstamp för den som vill bekanta sig med storyline. Här finns ett konkret exempel, Nya grannar, som både belyser förhållningssättet och arbetssättet steg för steg. Nya grannar kräver ganska lite material och kan användas i alla åldrar, från förskola till gymnasium. Del 2 innehåller en ordentlig genomgång av de olika arbetsmomenten och förklarar varför arbetssättet är upplagt som det är. Här ges också en mängd praktiska tips och förslag på hur man kan skapa variation om man arbetar regelbundet med storyline. Boken går att beställa från info@storyline.se

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Vikingatiden  Den här boken handlar det om hur man kan lägga upp en storyline om vikingatiden, men ramen skulle kunna användas för arbete med vilken annan historisk epok som helst. Eleverna får skapa ett landskap och invånarna i en by på 800-talet. De får diskutera vilka växter och djur de tror att invånarna kunde ha nytta av, fundera över hur människorna var klädda, hur deras dagliga liv såg ut, skapa bostäder och mycket mer. Vi ser möjligheter att integrera SO, svenska, bild, NO, matematik, slöjd, hemkunskap, musik och idrott. Boken går att beställa från info@storyline.se

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Djurparken Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i år 1 till 9. Eleverna får i uppdrag att utforma en djurpark som både lockar besökare och tar hänsyn till miljön. De får skapa personalen och designa parken samt lära sig om djur natur och hur man driver en verksamhet. Det finns möjlighet till stor variation inom ramen för denna storyline. Bland annat kan man integrera NO, matematik, bild, svenska, slöjd, hemkunskap och SO. Arbetet går att anpassa efter olika åldersgrupper genom de valbara moduler som presenteras.  Boken är slutsåld

Strathclyde University i Glasgow har efter den internationella storylinekonferensen som hölls i Glasgow 2006 publicerat en ny bok Storyline – Past, Present & Future. Boken inehåller ett introduktionskapitel och föredrag som presenterades vid konferensen.

Att svära i kyrkan

Inkluderande undervisning

Sverige Ställer om