Hållbar utveckling

Mycket av det arbete jag bedrivit inom mitt företag har varit inriktat på hållbar utveckling riktat mot skolan. Jag har tagit fram pedagogiskt material inom På Egna Ben som är Trafikkontoret i Göteborgs utmaning för att få barn att cykla och gå till skolan i större utsträckning. Jag har också tagit fram storylines och webbquests för att få barn och ungdomar att arbeta med hållbar utveckling. I Den Globala Skolans regi har jag gett storylineworkshops inriktade mot lärande för hållbar utveckling men också föreläst om lärande för hållbar utveckling kopplat till de nya styrdokumenten för grundskola och gymnasium.

I detta arbete har jag själv lärt mig mer och mer om hur vi skapat det samhälle vi idag lever i och vad detta samhälle har för effekt på miljön. Det har blivit allt tydligare för mig att vi måste ställa om vårt samhälle! Det räcker inte med att vi byter till etanolbilar och lågenergilampor. Samhällets omställning måste ske på ett mycket mer genomgripande plan. Naturligtvis av miljöskäl men framför allt för att det samhälle vi skapat bygger på användning av billig fossil energi. Av världens 98 oljeproducerande länder har 64 nått sitt produktionsmaximum vilket snart kommer att tvinga oss att ställa om samhället vare sig vi vill eller ej. Tillsammans med Jonas Dahl, som var först i Sverige, med att blogga om oljetoppen (Peak Oil) ger jag föreläsningar om vad begreppet innebär och om varför det kommer att få så stora konsekvenser för oss inom en snar framtid. Målgrupp för en föreläsning kan vara intresserad allmänhet, politiker, företag eller tjänstemän. Föreläsningen kan t.ex. vara till stor hjälp för kommuner som arbetar med framtagning av ny energiplan eller företag som vill förbereda sig inför framtida utmaningar.  Vi har bland annat föreläst om Peak Oil och omställningsfrågor på Chalmers masterprogram för arkitekturstudenter.

 

Om ni är intresserade av utbildningar, materialframtagning eller föreläsningar i linje med ovanstående så kontakta mig på ylva.lundin(at)storyline.se