Formativ bedömning

Hur organiserar man arbetet i klassrummet för att kunna bedöma elevernas förmågor? Ja, det är en fråga som många lärare brottas med. Kunskaper har inte blivit mindre viktiga i och med LGR11 snarare har det skett en uppgradering av kunskaperna i och med att du måste kunna visa att du kan använda dem till något som att analysera, värdera eller berätta om dem. Det står på flera ställen i kunskapskraven att ”eleven har kunskaper om…” men det följs alltid av ”… och visar det genom att”

Fokus har flyttats från rena faktakunskaper till förmågor där faktakunskaperna används på olika sätt. Det ställer krav på att mycket mer tid i skolan används för att eleverna ska få träna olika förmågor. Det i sin tur kräver en undervisning där eleverna aktiveras på olika sätt, i samtal, i undersökningar, i experiment med mera. Först när eleverna använder sina förmågor blir de bedömningsbara. Bedömningen ska vara formativ och inte bara ske i slutet av ett arbete. Under arbetets gång ska eleverna få möjlighet till feedback så att de vet vad som förväntas av dem och får hjälp att nå så långt som möjligt.

Det är många som föreläser om formativ bedömning och pekar på forskningsresultat och undersökningar. Jag vill hellre engagera lärarna i praktiska övningar där de får träna självbedömning och kamratbedömning för att få direkta praktiska tips om hur de kan arbeta med sina elever. Under en dag får de arbeta tillsammans i grupper, par och enskilt för att öka sin bedömarkompetens men också öka sin repertoar av övningar som aktiverar elever i att öva sina förmågor.