Bakgrund

Jag är utbildad mellanstadielärare men har även jobbat flera år på högstadiet. Förutom lärarutbildningen så har jag läst U-landskunskap, engelska, historia, It-didaktik, IT-pedagogik och handledarskap på universitetet.

Jag kom i kontakt med den pedagogiska metoden Storyline 1995. Tillsammans med två kollegor från Östlyckeskolan i Alingsås reste jag på studiebesök till Skottland och studerade arbetssättet. Väl tillbaka hemma beslutade vi att pröva storyline på högstadiet. Arbetet med storyline ledde så småningom till att jag startade mitt företag för att kunna ge utbildning och handledning i arbetssättet. Ganska snart kom verksamheten att bli mer allmänt pedagogiskt inriktad.

Jag har utöver lärarjobbet arbetat som IT-pedagog och utbildningsansvarig inom Alingsås IT-modell, ett kommunprojekt stött av KK-stiftelsen. 1999-2001 arbetade jag halvtid som regional ITiS samordnare i Göteborgsregionen och halvtid för Skolverkets resurs Multimediabyrån. Sedan 2001 fram till idag har jag varit med och utvecklat både Multimediabyrån och PIM (Praktisk IT och Mediekunskap). Verksamheten sorterade under några år under Myndigheten för Skolutveckling för att sedan flyttas över till Skolverket. Jag har även haft hand om skötsel och utveckling av Myndigheten för skolutvecklings webbplats om jämställdhet.

Jag har hjälpt organisationer och myndigheter att ta fram pedagogiskt material riktat dels mot skolan men också internt. Min styrka ligger i att tydliggöra och förklara och har inefattat allt från pedagogiska arbetssätt och nya styrdokument till datorprogram för skolan och mer avancerade applikationer som Statistic eXplorer för att visualisera statistik.

Under de senare åren har frågor som rör hållbar utveckling blivit allt viktigare för mig och jag är idag engagerad i nätverket Omställning Sverige som arbetar på ett positivt sätt för att ställa om vårt samhälle till ett mer hållbart sådant.