Introduktion

Jag är utbildad lärare och numer verksam som pedagogisk konsult. Jag började bygga upp mitt företag 1999. Till att börja med kretsade mycket av verksamheten kring den pedagogiska metoden Storyline samt kring pedagogisk användning av IT och media. Uppdragsgivare har varit skolor, kommuner, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Trafikkontoret i Göteborg och Stockholm med flera.

Idag handlar många av uppdragen också om lärande för hållbar utveckling och implementeringen av de nya styrdokumenten för grundskolan. Jag ger föreläsning och workshops för att hjälpa lärare och skolledare att bättre förstå LGR11:s uppbyggnad och hur styrdokumenten, rätt implementerade, kommer att ge oss en bättre och roligare skola. Jag är sedan 2009 engagerad i omställningsfrågor och föreläser och leder workshops kring hur vi kan tänka kring omställning till ett hållbart samhälle.

Min styrka ligger i att förklara och vara tydlig.